Ontslag Diekendaal

Uw werkgever in Diekendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diekendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diekendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diekendaal. Uw werkgever in Diekendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diekendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diekendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diekendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diekendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diekendaal of met bevallingsverlof bent in Diekendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diekendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diekendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diekendaal
 • Als u in Diekendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diekendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Diekendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diekendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diekendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diekendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diekendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diekendaal. Uitzonderingen in Diekendaal;
 • Als uw werkgever in Diekendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diekendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diekendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diekendaal niet geschikt voor uw werk in Diekendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Diekendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diekendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diekendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diekendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diekendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Diekendaal u eveneens wel ontslaan.