Ontslag Diefdijk

Uw werkgever in Diefdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diefdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diefdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diefdijk. Uw werkgever in Diefdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diefdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diefdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diefdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diefdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diefdijk of met bevallingsverlof bent in Diefdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diefdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diefdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diefdijk
 • Als u in Diefdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diefdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Diefdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diefdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diefdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diefdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diefdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diefdijk. Uitzonderingen in Diefdijk;
 • Als uw werkgever in Diefdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diefdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diefdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diefdijk niet geschikt voor uw werk in Diefdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Diefdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diefdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diefdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diefdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diefdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Diefdijk u eveneens wel ontslaan.