Ontslag Dieden

Uw werkgever in Dieden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dieden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dieden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dieden. Uw werkgever in Dieden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dieden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dieden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dieden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dieden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dieden of met bevallingsverlof bent in Dieden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dieden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dieden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dieden
 • Als u in Dieden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dieden wilt opnemen;
 • Omdat u in Dieden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dieden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dieden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dieden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dieden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dieden. Uitzonderingen in Dieden;
 • Als uw werkgever in Dieden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dieden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dieden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dieden niet geschikt voor uw werk in Dieden of
 • u functioneert niet voldoende in Dieden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dieden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dieden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dieden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dieden verblijft, dan mag uw werkgever in Dieden u eveneens wel ontslaan.