Ontslag Didam

Uw werkgever in Didam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Didam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Didam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Didam. Uw werkgever in Didam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Didam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Didam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Didam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Didam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Didam of met bevallingsverlof bent in Didam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Didam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Didam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Didam
 • Als u in Didam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Didam wilt opnemen;
 • Omdat u in Didam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Didam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Didam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Didam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Didam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Didam. Uitzonderingen in Didam;
 • Als uw werkgever in Didam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Didam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Didam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Didam niet geschikt voor uw werk in Didam of
 • u functioneert niet voldoende in Didam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Didam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Didam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Didam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Didam verblijft, dan mag uw werkgever in Didam u eveneens wel ontslaan.