Ontslag Deventer

Uw werkgever in Deventer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deventer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deventer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deventer. Uw werkgever in Deventer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deventer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deventer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deventer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deventer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deventer of met bevallingsverlof bent in Deventer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deventer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deventer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deventer
 • Als u in Deventer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deventer wilt opnemen;
 • Omdat u in Deventer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deventer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deventer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deventer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deventer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deventer. Uitzonderingen in Deventer;
 • Als uw werkgever in Deventer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deventer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deventer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deventer niet geschikt voor uw werk in Deventer of
 • u functioneert niet voldoende in Deventer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deventer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deventer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deventer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deventer verblijft, dan mag uw werkgever in Deventer u eveneens wel ontslaan.