Ontslag Deuteren

Uw werkgever in Deuteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deuteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deuteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deuteren. Uw werkgever in Deuteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deuteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deuteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deuteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deuteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deuteren of met bevallingsverlof bent in Deuteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deuteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deuteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deuteren
 • Als u in Deuteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deuteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Deuteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deuteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deuteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deuteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deuteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deuteren. Uitzonderingen in Deuteren;
 • Als uw werkgever in Deuteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deuteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deuteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deuteren niet geschikt voor uw werk in Deuteren of
 • u functioneert niet voldoende in Deuteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deuteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deuteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deuteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deuteren verblijft, dan mag uw werkgever in Deuteren u eveneens wel ontslaan.