Ontslag Deurze

Uw werkgever in Deurze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deurze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deurze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deurze. Uw werkgever in Deurze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deurze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deurze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deurze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deurze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deurze of met bevallingsverlof bent in Deurze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deurze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deurze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deurze
 • Als u in Deurze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deurze wilt opnemen;
 • Omdat u in Deurze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deurze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deurze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deurze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deurze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deurze. Uitzonderingen in Deurze;
 • Als uw werkgever in Deurze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deurze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deurze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deurze niet geschikt voor uw werk in Deurze of
 • u functioneert niet voldoende in Deurze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deurze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deurze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deurze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deurze verblijft, dan mag uw werkgever in Deurze u eveneens wel ontslaan.