Ontslag Deursen-dennenburg

Uw werkgever in Deursen-dennenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deursen-dennenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deursen-dennenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deursen-dennenburg. Uw werkgever in Deursen-dennenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deursen-dennenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deursen-dennenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deursen-dennenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deursen-dennenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deursen-dennenburg of met bevallingsverlof bent in Deursen-dennenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deursen-dennenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deursen-dennenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deursen-dennenburg
 • Als u in Deursen-dennenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deursen-dennenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Deursen-dennenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deursen-dennenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deursen-dennenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deursen-dennenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deursen-dennenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deursen-dennenburg. Uitzonderingen in Deursen-dennenburg;
 • Als uw werkgever in Deursen-dennenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deursen-dennenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deursen-dennenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deursen-dennenburg niet geschikt voor uw werk in Deursen-dennenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Deursen-dennenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deursen-dennenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deursen-dennenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deursen-dennenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deursen-dennenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Deursen-dennenburg u eveneens wel ontslaan.