Ontslag Deurningen

Uw werkgever in Deurningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deurningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deurningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deurningen. Uw werkgever in Deurningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deurningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deurningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deurningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deurningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deurningen of met bevallingsverlof bent in Deurningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deurningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deurningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deurningen
 • Als u in Deurningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deurningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Deurningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deurningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deurningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deurningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deurningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deurningen. Uitzonderingen in Deurningen;
 • Als uw werkgever in Deurningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deurningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deurningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deurningen niet geschikt voor uw werk in Deurningen of
 • u functioneert niet voldoende in Deurningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deurningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deurningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deurningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deurningen verblijft, dan mag uw werkgever in Deurningen u eveneens wel ontslaan.