Ontslag Deurne

Uw werkgever in Deurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deurne. Uw werkgever in Deurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deurne of met bevallingsverlof bent in Deurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deurne
 • Als u in Deurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deurne wilt opnemen;
 • Omdat u in Deurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deurne. Uitzonderingen in Deurne;
 • Als uw werkgever in Deurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deurne niet geschikt voor uw werk in Deurne of
 • u functioneert niet voldoende in Deurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deurne verblijft, dan mag uw werkgever in Deurne u eveneens wel ontslaan.