Ontslag Denekamp

Uw werkgever in Denekamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Denekamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Denekamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Denekamp. Uw werkgever in Denekamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Denekamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Denekamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Denekamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Denekamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Denekamp of met bevallingsverlof bent in Denekamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Denekamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Denekamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Denekamp
 • Als u in Denekamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Denekamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Denekamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Denekamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Denekamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Denekamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Denekamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Denekamp. Uitzonderingen in Denekamp;
 • Als uw werkgever in Denekamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Denekamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Denekamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Denekamp niet geschikt voor uw werk in Denekamp of
 • u functioneert niet voldoende in Denekamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Denekamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Denekamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Denekamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Denekamp verblijft, dan mag uw werkgever in Denekamp u eveneens wel ontslaan.