Ontslag Den oosterhuis

Uw werkgever in Den oosterhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den oosterhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den oosterhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den oosterhuis. Uw werkgever in Den oosterhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den oosterhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den oosterhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den oosterhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den oosterhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den oosterhuis of met bevallingsverlof bent in Den oosterhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den oosterhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den oosterhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den oosterhuis
 • Als u in Den oosterhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den oosterhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Den oosterhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den oosterhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den oosterhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den oosterhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den oosterhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den oosterhuis. Uitzonderingen in Den oosterhuis;
 • Als uw werkgever in Den oosterhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den oosterhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den oosterhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den oosterhuis niet geschikt voor uw werk in Den oosterhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Den oosterhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den oosterhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den oosterhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den oosterhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den oosterhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Den oosterhuis u eveneens wel ontslaan.