Ontslag Den kaat

Uw werkgever in Den kaat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den kaat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den kaat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den kaat. Uw werkgever in Den kaat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den kaat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den kaat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den kaat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den kaat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den kaat of met bevallingsverlof bent in Den kaat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den kaat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den kaat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den kaat
 • Als u in Den kaat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den kaat wilt opnemen;
 • Omdat u in Den kaat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den kaat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den kaat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den kaat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den kaat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den kaat. Uitzonderingen in Den kaat;
 • Als uw werkgever in Den kaat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den kaat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den kaat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den kaat niet geschikt voor uw werk in Den kaat of
 • u functioneert niet voldoende in Den kaat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den kaat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den kaat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den kaat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den kaat verblijft, dan mag uw werkgever in Den kaat u eveneens wel ontslaan.