Ontslag Den huizen

Uw werkgever in Den huizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den huizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den huizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den huizen. Uw werkgever in Den huizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den huizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den huizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den huizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den huizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den huizen of met bevallingsverlof bent in Den huizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den huizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den huizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den huizen
 • Als u in Den huizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den huizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Den huizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den huizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den huizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den huizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den huizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den huizen. Uitzonderingen in Den huizen;
 • Als uw werkgever in Den huizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den huizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den huizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den huizen niet geschikt voor uw werk in Den huizen of
 • u functioneert niet voldoende in Den huizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den huizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den huizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den huizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den huizen verblijft, dan mag uw werkgever in Den huizen u eveneens wel ontslaan.