Ontslag Den hoorn

Uw werkgever in Den hoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den hoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den hoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den hoorn. Uw werkgever in Den hoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den hoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den hoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den hoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den hoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den hoorn of met bevallingsverlof bent in Den hoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den hoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den hoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den hoorn
 • Als u in Den hoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den hoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Den hoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den hoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den hoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den hoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den hoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den hoorn. Uitzonderingen in Den hoorn;
 • Als uw werkgever in Den hoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den hoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den hoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den hoorn niet geschikt voor uw werk in Den hoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Den hoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den hoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den hoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den hoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den hoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Den hoorn u eveneens wel ontslaan.