Ontslag Den hool

Uw werkgever in Den hool mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den hool zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den hool

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den hool. Uw werkgever in Den hool mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den hool arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den hool niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den hool te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den hool u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den hool of met bevallingsverlof bent in Den hool.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den hool kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den hool die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den hool
 • Als u in Den hool lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den hool wilt opnemen;
 • Omdat u in Den hool lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den hool lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den hool wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den hool op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den hool

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den hool. Uitzonderingen in Den hool;
 • Als uw werkgever in Den hool bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den hool aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den hool gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den hool niet geschikt voor uw werk in Den hool of
 • u functioneert niet voldoende in Den hool.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den hool

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den hool niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den hool of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den hool verblijft, dan mag uw werkgever in Den hool u eveneens wel ontslaan.