Ontslag Den hoek

Uw werkgever in Den hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den hoek. Uw werkgever in Den hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den hoek of met bevallingsverlof bent in Den hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den hoek
 • Als u in Den hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Den hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den hoek. Uitzonderingen in Den hoek;
 • Als uw werkgever in Den hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den hoek niet geschikt voor uw werk in Den hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Den hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Den hoek u eveneens wel ontslaan.