Ontslag Den helder

Uw werkgever in Den helder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den helder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den helder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den helder. Uw werkgever in Den helder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den helder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den helder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den helder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den helder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den helder of met bevallingsverlof bent in Den helder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den helder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den helder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den helder
 • Als u in Den helder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den helder wilt opnemen;
 • Omdat u in Den helder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den helder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den helder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den helder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den helder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den helder. Uitzonderingen in Den helder;
 • Als uw werkgever in Den helder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den helder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den helder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den helder niet geschikt voor uw werk in Den helder of
 • u functioneert niet voldoende in Den helder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den helder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den helder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den helder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den helder verblijft, dan mag uw werkgever in Den helder u eveneens wel ontslaan.