Ontslag Den ham

Uw werkgever in Den ham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den ham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den ham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den ham. Uw werkgever in Den ham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den ham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den ham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den ham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den ham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den ham of met bevallingsverlof bent in Den ham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den ham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den ham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den ham
 • Als u in Den ham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den ham wilt opnemen;
 • Omdat u in Den ham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den ham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den ham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den ham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den ham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den ham. Uitzonderingen in Den ham;
 • Als uw werkgever in Den ham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den ham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den ham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den ham niet geschikt voor uw werk in Den ham of
 • u functioneert niet voldoende in Den ham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den ham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den ham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den ham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den ham verblijft, dan mag uw werkgever in Den ham u eveneens wel ontslaan.