Ontslag Den dungen

Uw werkgever in Den dungen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den dungen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den dungen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den dungen. Uw werkgever in Den dungen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den dungen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den dungen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den dungen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den dungen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den dungen of met bevallingsverlof bent in Den dungen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den dungen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den dungen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den dungen
 • Als u in Den dungen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den dungen wilt opnemen;
 • Omdat u in Den dungen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den dungen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den dungen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den dungen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den dungen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den dungen. Uitzonderingen in Den dungen;
 • Als uw werkgever in Den dungen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den dungen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den dungen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den dungen niet geschikt voor uw werk in Den dungen of
 • u functioneert niet voldoende in Den dungen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den dungen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den dungen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den dungen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den dungen verblijft, dan mag uw werkgever in Den dungen u eveneens wel ontslaan.