Ontslag Den dool

Uw werkgever in Den dool mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den dool zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den dool

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den dool. Uw werkgever in Den dool mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den dool arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den dool niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den dool te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den dool u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den dool of met bevallingsverlof bent in Den dool.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den dool kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den dool die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den dool
 • Als u in Den dool lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den dool wilt opnemen;
 • Omdat u in Den dool lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den dool lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den dool wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den dool op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den dool

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den dool. Uitzonderingen in Den dool;
 • Als uw werkgever in Den dool bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den dool aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den dool gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den dool niet geschikt voor uw werk in Den dool of
 • u functioneert niet voldoende in Den dool.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den dool

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den dool niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den dool of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den dool verblijft, dan mag uw werkgever in Den dool u eveneens wel ontslaan.