Ontslag Den dolder

Uw werkgever in Den dolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den dolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den dolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den dolder. Uw werkgever in Den dolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den dolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den dolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den dolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den dolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den dolder of met bevallingsverlof bent in Den dolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den dolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den dolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den dolder
 • Als u in Den dolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den dolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Den dolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den dolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den dolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den dolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den dolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den dolder. Uitzonderingen in Den dolder;
 • Als uw werkgever in Den dolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den dolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den dolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den dolder niet geschikt voor uw werk in Den dolder of
 • u functioneert niet voldoende in Den dolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den dolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den dolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den dolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den dolder verblijft, dan mag uw werkgever in Den dolder u eveneens wel ontslaan.