Ontslag Den burg

Uw werkgever in Den burg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den burg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den burg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den burg. Uw werkgever in Den burg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den burg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den burg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den burg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den burg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den burg of met bevallingsverlof bent in Den burg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den burg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den burg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den burg
 • Als u in Den burg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den burg wilt opnemen;
 • Omdat u in Den burg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den burg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den burg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den burg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den burg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den burg. Uitzonderingen in Den burg;
 • Als uw werkgever in Den burg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den burg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den burg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den burg niet geschikt voor uw werk in Den burg of
 • u functioneert niet voldoende in Den burg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den burg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den burg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den burg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den burg verblijft, dan mag uw werkgever in Den burg u eveneens wel ontslaan.