Ontslag Den braam

Uw werkgever in Den braam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den braam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den braam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den braam. Uw werkgever in Den braam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den braam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den braam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den braam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den braam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den braam of met bevallingsverlof bent in Den braam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den braam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den braam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den braam
 • Als u in Den braam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den braam wilt opnemen;
 • Omdat u in Den braam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den braam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den braam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den braam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den braam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den braam. Uitzonderingen in Den braam;
 • Als uw werkgever in Den braam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den braam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den braam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den braam niet geschikt voor uw werk in Den braam of
 • u functioneert niet voldoende in Den braam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den braam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den braam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den braam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den braam verblijft, dan mag uw werkgever in Den braam u eveneens wel ontslaan.