Ontslag Den bommel

Uw werkgever in Den bommel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den bommel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den bommel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den bommel. Uw werkgever in Den bommel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den bommel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den bommel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den bommel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den bommel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den bommel of met bevallingsverlof bent in Den bommel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den bommel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den bommel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den bommel
 • Als u in Den bommel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den bommel wilt opnemen;
 • Omdat u in Den bommel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den bommel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den bommel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den bommel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den bommel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den bommel. Uitzonderingen in Den bommel;
 • Als uw werkgever in Den bommel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den bommel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den bommel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den bommel niet geschikt voor uw werk in Den bommel of
 • u functioneert niet voldoende in Den bommel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den bommel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den bommel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den bommel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den bommel verblijft, dan mag uw werkgever in Den bommel u eveneens wel ontslaan.