Ontslag Den berg

Uw werkgever in Den berg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den berg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den berg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den berg. Uw werkgever in Den berg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den berg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den berg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den berg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den berg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den berg of met bevallingsverlof bent in Den berg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den berg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den berg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den berg
 • Als u in Den berg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den berg wilt opnemen;
 • Omdat u in Den berg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den berg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den berg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den berg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den berg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den berg. Uitzonderingen in Den berg;
 • Als uw werkgever in Den berg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den berg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den berg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den berg niet geschikt voor uw werk in Den berg of
 • u functioneert niet voldoende in Den berg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den berg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den berg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den berg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den berg verblijft, dan mag uw werkgever in Den berg u eveneens wel ontslaan.