Ontslag Den akker

Uw werkgever in Den akker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Den akker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Den akker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Den akker. Uw werkgever in Den akker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Den akker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Den akker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Den akker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Den akker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Den akker of met bevallingsverlof bent in Den akker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Den akker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Den akker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Den akker
 • Als u in Den akker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Den akker wilt opnemen;
 • Omdat u in Den akker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Den akker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Den akker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Den akker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Den akker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Den akker. Uitzonderingen in Den akker;
 • Als uw werkgever in Den akker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Den akker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Den akker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Den akker niet geschikt voor uw werk in Den akker of
 • u functioneert niet voldoende in Den akker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Den akker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Den akker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Den akker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Den akker verblijft, dan mag uw werkgever in Den akker u eveneens wel ontslaan.