Ontslag Demmerik

Uw werkgever in Demmerik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Demmerik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Demmerik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Demmerik. Uw werkgever in Demmerik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Demmerik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Demmerik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Demmerik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Demmerik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Demmerik of met bevallingsverlof bent in Demmerik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Demmerik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Demmerik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Demmerik
 • Als u in Demmerik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Demmerik wilt opnemen;
 • Omdat u in Demmerik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Demmerik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Demmerik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Demmerik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Demmerik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Demmerik. Uitzonderingen in Demmerik;
 • Als uw werkgever in Demmerik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Demmerik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Demmerik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Demmerik niet geschikt voor uw werk in Demmerik of
 • u functioneert niet voldoende in Demmerik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Demmerik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Demmerik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Demmerik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Demmerik verblijft, dan mag uw werkgever in Demmerik u eveneens wel ontslaan.