Ontslag Demen

Uw werkgever in Demen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Demen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Demen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Demen. Uw werkgever in Demen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Demen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Demen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Demen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Demen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Demen of met bevallingsverlof bent in Demen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Demen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Demen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Demen
 • Als u in Demen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Demen wilt opnemen;
 • Omdat u in Demen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Demen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Demen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Demen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Demen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Demen. Uitzonderingen in Demen;
 • Als uw werkgever in Demen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Demen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Demen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Demen niet geschikt voor uw werk in Demen of
 • u functioneert niet voldoende in Demen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Demen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Demen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Demen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Demen verblijft, dan mag uw werkgever in Demen u eveneens wel ontslaan.