Ontslag Delwijnen

Uw werkgever in Delwijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Delwijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Delwijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Delwijnen. Uw werkgever in Delwijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Delwijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Delwijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Delwijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Delwijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Delwijnen of met bevallingsverlof bent in Delwijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Delwijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Delwijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Delwijnen
 • Als u in Delwijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Delwijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Delwijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Delwijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Delwijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Delwijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Delwijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Delwijnen. Uitzonderingen in Delwijnen;
 • Als uw werkgever in Delwijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Delwijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Delwijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Delwijnen niet geschikt voor uw werk in Delwijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Delwijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Delwijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Delwijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Delwijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Delwijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Delwijnen u eveneens wel ontslaan.