Ontslag Delfzijl

Uw werkgever in Delfzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Delfzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Delfzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Delfzijl. Uw werkgever in Delfzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Delfzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Delfzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Delfzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Delfzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Delfzijl of met bevallingsverlof bent in Delfzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Delfzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Delfzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Delfzijl
 • Als u in Delfzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Delfzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Delfzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Delfzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Delfzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Delfzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Delfzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Delfzijl. Uitzonderingen in Delfzijl;
 • Als uw werkgever in Delfzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Delfzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Delfzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Delfzijl niet geschikt voor uw werk in Delfzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Delfzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Delfzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Delfzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Delfzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Delfzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Delfzijl u eveneens wel ontslaan.