Ontslag Assendelft

Uw werkgever in Assendelft mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Assendelft zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Assendelft

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Assendelft. Uw werkgever in Assendelft mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Assendelft arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Assendelft niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Assendelft te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Assendelft u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Assendelft of met bevallingsverlof bent in Assendelft.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Assendelft kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Assendelft die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Assendelft
 • Als u in Assendelft lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Assendelft wilt opnemen;
 • Omdat u in Assendelft lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Assendelft lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Assendelft wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Assendelft op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Assendelft

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Assendelft. Uitzonderingen in Assendelft;
 • Als uw werkgever in Assendelft bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Assendelft aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Assendelft gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Assendelft niet geschikt voor uw werk in Assendelft of
 • u functioneert niet voldoende in Assendelft.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Assendelft

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Assendelft niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Assendelft of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Assendelft verblijft, dan mag uw werkgever in Assendelft u eveneens wel ontslaan.