Ontslag Delfstrahuizen

Uw werkgever in Delfstrahuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Delfstrahuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Delfstrahuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Delfstrahuizen. Uw werkgever in Delfstrahuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Delfstrahuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Delfstrahuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Delfstrahuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Delfstrahuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Delfstrahuizen of met bevallingsverlof bent in Delfstrahuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Delfstrahuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Delfstrahuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Delfstrahuizen
 • Als u in Delfstrahuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Delfstrahuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Delfstrahuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Delfstrahuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Delfstrahuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Delfstrahuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Delfstrahuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Delfstrahuizen. Uitzonderingen in Delfstrahuizen;
 • Als uw werkgever in Delfstrahuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Delfstrahuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Delfstrahuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Delfstrahuizen niet geschikt voor uw werk in Delfstrahuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Delfstrahuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Delfstrahuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Delfstrahuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Delfstrahuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Delfstrahuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Delfstrahuizen u eveneens wel ontslaan.