Ontslag Delfgauw

Uw werkgever in Delfgauw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Delfgauw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Delfgauw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Delfgauw. Uw werkgever in Delfgauw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Delfgauw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Delfgauw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Delfgauw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Delfgauw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Delfgauw of met bevallingsverlof bent in Delfgauw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Delfgauw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Delfgauw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Delfgauw
 • Als u in Delfgauw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Delfgauw wilt opnemen;
 • Omdat u in Delfgauw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Delfgauw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Delfgauw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Delfgauw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Delfgauw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Delfgauw. Uitzonderingen in Delfgauw;
 • Als uw werkgever in Delfgauw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Delfgauw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Delfgauw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Delfgauw niet geschikt voor uw werk in Delfgauw of
 • u functioneert niet voldoende in Delfgauw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Delfgauw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Delfgauw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Delfgauw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Delfgauw verblijft, dan mag uw werkgever in Delfgauw u eveneens wel ontslaan.