Ontslag Deldeneresch

Uw werkgever in Deldeneresch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deldeneresch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deldeneresch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deldeneresch. Uw werkgever in Deldeneresch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deldeneresch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deldeneresch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deldeneresch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deldeneresch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deldeneresch of met bevallingsverlof bent in Deldeneresch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deldeneresch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deldeneresch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deldeneresch
 • Als u in Deldeneresch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deldeneresch wilt opnemen;
 • Omdat u in Deldeneresch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deldeneresch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deldeneresch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deldeneresch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deldeneresch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deldeneresch. Uitzonderingen in Deldeneresch;
 • Als uw werkgever in Deldeneresch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deldeneresch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deldeneresch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deldeneresch niet geschikt voor uw werk in Deldeneresch of
 • u functioneert niet voldoende in Deldeneresch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deldeneresch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deldeneresch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deldeneresch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deldeneresch verblijft, dan mag uw werkgever in Deldeneresch u eveneens wel ontslaan.