Ontslag Deldenerbroek

Uw werkgever in Deldenerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deldenerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deldenerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deldenerbroek. Uw werkgever in Deldenerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deldenerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deldenerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deldenerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deldenerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deldenerbroek of met bevallingsverlof bent in Deldenerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deldenerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deldenerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deldenerbroek
 • Als u in Deldenerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deldenerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Deldenerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deldenerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deldenerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deldenerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deldenerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deldenerbroek. Uitzonderingen in Deldenerbroek;
 • Als uw werkgever in Deldenerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deldenerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deldenerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deldenerbroek niet geschikt voor uw werk in Deldenerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Deldenerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deldenerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deldenerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deldenerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deldenerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Deldenerbroek u eveneens wel ontslaan.