Ontslag Ambt delden

Uw werkgever in Ambt delden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ambt delden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ambt delden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ambt delden. Uw werkgever in Ambt delden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ambt delden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ambt delden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ambt delden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ambt delden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ambt delden of met bevallingsverlof bent in Ambt delden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ambt delden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ambt delden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ambt delden
 • Als u in Ambt delden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ambt delden wilt opnemen;
 • Omdat u in Ambt delden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ambt delden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ambt delden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ambt delden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ambt delden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ambt delden. Uitzonderingen in Ambt delden;
 • Als uw werkgever in Ambt delden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ambt delden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ambt delden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ambt delden niet geschikt voor uw werk in Ambt delden of
 • u functioneert niet voldoende in Ambt delden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ambt delden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ambt delden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ambt delden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ambt delden verblijft, dan mag uw werkgever in Ambt delden u eveneens wel ontslaan.