Ontslag Delburen /delbuorren

Uw werkgever in Delburen /delbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Delburen /delbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Delburen /delbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Delburen /delbuorren. Uw werkgever in Delburen /delbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Delburen /delbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Delburen /delbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Delburen /delbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Delburen /delbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Delburen /delbuorren of met bevallingsverlof bent in Delburen /delbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Delburen /delbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Delburen /delbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Delburen /delbuorren
 • Als u in Delburen /delbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Delburen /delbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Delburen /delbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Delburen /delbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Delburen /delbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Delburen /delbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Delburen /delbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Delburen /delbuorren. Uitzonderingen in Delburen /delbuorren;
 • Als uw werkgever in Delburen /delbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Delburen /delbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Delburen /delbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Delburen /delbuorren niet geschikt voor uw werk in Delburen /delbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Delburen /delbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Delburen /delbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Delburen /delbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Delburen /delbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Delburen /delbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Delburen /delbuorren u eveneens wel ontslaan.