Ontslag Dekkershuizen

Uw werkgever in Dekkershuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dekkershuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dekkershuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dekkershuizen. Uw werkgever in Dekkershuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dekkershuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dekkershuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dekkershuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dekkershuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dekkershuizen of met bevallingsverlof bent in Dekkershuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dekkershuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dekkershuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dekkershuizen
 • Als u in Dekkershuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dekkershuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dekkershuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dekkershuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dekkershuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dekkershuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dekkershuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dekkershuizen. Uitzonderingen in Dekkershuizen;
 • Als uw werkgever in Dekkershuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dekkershuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dekkershuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dekkershuizen niet geschikt voor uw werk in Dekkershuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Dekkershuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dekkershuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dekkershuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dekkershuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dekkershuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Dekkershuizen u eveneens wel ontslaan.