Ontslag Dekeshorst

Uw werkgever in Dekeshorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dekeshorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dekeshorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dekeshorst. Uw werkgever in Dekeshorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dekeshorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dekeshorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dekeshorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dekeshorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dekeshorst of met bevallingsverlof bent in Dekeshorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dekeshorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dekeshorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dekeshorst
 • Als u in Dekeshorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dekeshorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Dekeshorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dekeshorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dekeshorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dekeshorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dekeshorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dekeshorst. Uitzonderingen in Dekeshorst;
 • Als uw werkgever in Dekeshorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dekeshorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dekeshorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dekeshorst niet geschikt voor uw werk in Dekeshorst of
 • u functioneert niet voldoende in Dekeshorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dekeshorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dekeshorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dekeshorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dekeshorst verblijft, dan mag uw werkgever in Dekeshorst u eveneens wel ontslaan.