Ontslag Deinum

Uw werkgever in Deinum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deinum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deinum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deinum. Uw werkgever in Deinum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deinum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deinum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deinum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deinum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deinum of met bevallingsverlof bent in Deinum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deinum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deinum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deinum
 • Als u in Deinum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deinum wilt opnemen;
 • Omdat u in Deinum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deinum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deinum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deinum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deinum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deinum. Uitzonderingen in Deinum;
 • Als uw werkgever in Deinum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deinum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deinum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deinum niet geschikt voor uw werk in Deinum of
 • u functioneert niet voldoende in Deinum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deinum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deinum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deinum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deinum verblijft, dan mag uw werkgever in Deinum u eveneens wel ontslaan.