Ontslag Deil

Uw werkgever in Deil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deil. Uw werkgever in Deil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deil of met bevallingsverlof bent in Deil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deil
 • Als u in Deil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deil wilt opnemen;
 • Omdat u in Deil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deil. Uitzonderingen in Deil;
 • Als uw werkgever in Deil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deil niet geschikt voor uw werk in Deil of
 • u functioneert niet voldoende in Deil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deil verblijft, dan mag uw werkgever in Deil u eveneens wel ontslaan.