Ontslag Deest

Uw werkgever in Deest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deest. Uw werkgever in Deest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deest of met bevallingsverlof bent in Deest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deest
 • Als u in Deest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deest wilt opnemen;
 • Omdat u in Deest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deest. Uitzonderingen in Deest;
 • Als uw werkgever in Deest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deest niet geschikt voor uw werk in Deest of
 • u functioneert niet voldoende in Deest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deest verblijft, dan mag uw werkgever in Deest u eveneens wel ontslaan.