Ontslag Deense hoek

Uw werkgever in Deense hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deense hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deense hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deense hoek. Uw werkgever in Deense hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deense hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deense hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deense hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deense hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deense hoek of met bevallingsverlof bent in Deense hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deense hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deense hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deense hoek
 • Als u in Deense hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deense hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Deense hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deense hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deense hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deense hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deense hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deense hoek. Uitzonderingen in Deense hoek;
 • Als uw werkgever in Deense hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deense hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deense hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deense hoek niet geschikt voor uw werk in Deense hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Deense hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deense hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deense hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deense hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deense hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Deense hoek u eveneens wel ontslaan.