Ontslag Deelshurk

Uw werkgever in Deelshurk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deelshurk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deelshurk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deelshurk. Uw werkgever in Deelshurk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deelshurk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deelshurk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deelshurk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deelshurk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deelshurk of met bevallingsverlof bent in Deelshurk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deelshurk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deelshurk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deelshurk
 • Als u in Deelshurk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deelshurk wilt opnemen;
 • Omdat u in Deelshurk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deelshurk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deelshurk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deelshurk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deelshurk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deelshurk. Uitzonderingen in Deelshurk;
 • Als uw werkgever in Deelshurk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deelshurk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deelshurk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deelshurk niet geschikt voor uw werk in Deelshurk of
 • u functioneert niet voldoende in Deelshurk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deelshurk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deelshurk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deelshurk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deelshurk verblijft, dan mag uw werkgever in Deelshurk u eveneens wel ontslaan.