Ontslag Deelen

Uw werkgever in Deelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Deelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Deelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Deelen. Uw werkgever in Deelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Deelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Deelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Deelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Deelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Deelen of met bevallingsverlof bent in Deelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Deelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Deelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Deelen
 • Als u in Deelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Deelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Deelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Deelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Deelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Deelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Deelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Deelen. Uitzonderingen in Deelen;
 • Als uw werkgever in Deelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Deelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Deelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Deelen niet geschikt voor uw werk in Deelen of
 • u functioneert niet voldoende in Deelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Deelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Deelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Deelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Deelen verblijft, dan mag uw werkgever in Deelen u eveneens wel ontslaan.