Ontslag Dedgum /dedzjum

Uw werkgever in Dedgum /dedzjum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dedgum /dedzjum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dedgum /dedzjum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dedgum /dedzjum. Uw werkgever in Dedgum /dedzjum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dedgum /dedzjum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dedgum /dedzjum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dedgum /dedzjum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dedgum /dedzjum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dedgum /dedzjum of met bevallingsverlof bent in Dedgum /dedzjum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dedgum /dedzjum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dedgum /dedzjum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dedgum /dedzjum
 • Als u in Dedgum /dedzjum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dedgum /dedzjum wilt opnemen;
 • Omdat u in Dedgum /dedzjum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dedgum /dedzjum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dedgum /dedzjum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dedgum /dedzjum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dedgum /dedzjum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dedgum /dedzjum. Uitzonderingen in Dedgum /dedzjum;
 • Als uw werkgever in Dedgum /dedzjum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dedgum /dedzjum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dedgum /dedzjum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dedgum /dedzjum niet geschikt voor uw werk in Dedgum /dedzjum of
 • u functioneert niet voldoende in Dedgum /dedzjum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dedgum /dedzjum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dedgum /dedzjum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dedgum /dedzjum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dedgum /dedzjum verblijft, dan mag uw werkgever in Dedgum /dedzjum u eveneens wel ontslaan.