Ontslag Dedemsvaart

Uw werkgever in Dedemsvaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dedemsvaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dedemsvaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dedemsvaart. Uw werkgever in Dedemsvaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dedemsvaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dedemsvaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dedemsvaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dedemsvaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dedemsvaart of met bevallingsverlof bent in Dedemsvaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dedemsvaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dedemsvaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dedemsvaart
 • Als u in Dedemsvaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dedemsvaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Dedemsvaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dedemsvaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dedemsvaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dedemsvaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dedemsvaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dedemsvaart. Uitzonderingen in Dedemsvaart;
 • Als uw werkgever in Dedemsvaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dedemsvaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dedemsvaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dedemsvaart niet geschikt voor uw werk in Dedemsvaart of
 • u functioneert niet voldoende in Dedemsvaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dedemsvaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dedemsvaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dedemsvaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dedemsvaart verblijft, dan mag uw werkgever in Dedemsvaart u eveneens wel ontslaan.