Ontslag Dearsum

Uw werkgever in Dearsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dearsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dearsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dearsum. Uw werkgever in Dearsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dearsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dearsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dearsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dearsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dearsum of met bevallingsverlof bent in Dearsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dearsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dearsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dearsum
 • Als u in Dearsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dearsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Dearsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dearsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dearsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dearsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dearsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dearsum. Uitzonderingen in Dearsum;
 • Als uw werkgever in Dearsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dearsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dearsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dearsum niet geschikt voor uw werk in Dearsum of
 • u functioneert niet voldoende in Dearsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dearsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dearsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dearsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dearsum verblijft, dan mag uw werkgever in Dearsum u eveneens wel ontslaan.