Ontslag De zilk

Uw werkgever in De zilk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De zilk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De zilk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De zilk. Uw werkgever in De zilk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De zilk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De zilk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De zilk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De zilk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De zilk of met bevallingsverlof bent in De zilk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De zilk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De zilk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De zilk
 • Als u in De zilk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De zilk wilt opnemen;
 • Omdat u in De zilk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De zilk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De zilk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De zilk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De zilk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De zilk. Uitzonderingen in De zilk;
 • Als uw werkgever in De zilk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De zilk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De zilk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De zilk niet geschikt voor uw werk in De zilk of
 • u functioneert niet voldoende in De zilk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De zilk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De zilk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De zilk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De zilk verblijft, dan mag uw werkgever in De zilk u eveneens wel ontslaan.